Disclaimer

Kruidenraad adviseert u om niet zelf te experimenteren met kruiden. Ook bij kruiden kan overdosering ontstaan, kunnen ongewenste effecten optreden bij langdurig gebruik, of kunnen interacties met medicijnen optreden. 

De informatie van Kruidenraad vervangt geenszins de diagnose of behandeling van een arts. Raadpleeg bij klachten eerst een arts, stop inname van geneesmiddelen niet en vervang ze niet zonder eerst een arts te raadplegen. Omgekeerd is het van belang dat uw arts op de hoogte is van de kruiden die u gebruikt. Kruidenraad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, voortvloeiend uit beslissingen, gemaakt op basis van onze informatie.